Ons doel

Duurzame Gronden Nederland (DGN) staat voor gezond, vraaggestuurd, lokaal voedsel rechtstreeks voor de Nederlandse burgers. Lokale voedselproductie in balans met bodem, natuur, dier en mens volgens de principes van permacultuur. Duurzame Gronden Nederland staat ook voor duurzaam, zelfstandig, leuk en veilig wonen in een natuurlijke omgeving. Deze twee combineren we op locaties van 25 hectare land in Nederland. 

De stichting wil zo samen met de regionale coöperaties de kwaliteit van de Nederlandse bodem verbeteren, door het aanplanten van een grote diversiteit aan gewassen. Hierbij wordt op iedere locatie permacultuur toegepast om zo de biodiversiteit te vergroten. Daarnaast pakken we het woningtekort op een duurzame wijze aan, door het bouwen van houtskeletbouw woningen. Natuurlijk wonen voor burgers, in alle leeftijdscategorieën, maar zeker voor burgers in onze samenleving die niet in aanmerking komen voor een reguliere koop- of huurwoning, zoals starters, ouderen en hulpbehoevenden.

Sustainable Economy (Dutch: Stichting Duurzame Gronden Nederland) stands for healthy, demand-driven, local food directly for citizens. Our local food production is balanced with soil, nature, animals and humans according to the principles of permaculture. Sustainable Economy also stands for sustainable, independent, fun and healthy living in a natural environment. We combine these two at locations of 25 hectares of land.

In this way, the non-profit foundation wants to work with regional cooperatives to improve the quality of soil by planting a wide variety of crops. Permaculture is applied at every location in order to increase biodiversity. In addition, we tackle the housing shortage in a sustainable way, by building timber framed houses. Of course creating a healthy environment for citizens, in all age categories, but certainly for citizens in our society who are not eligible for a regular purchase or rental home, such as starters, the elderly and people in need of help. 

"Onze missie: 2.500 hectare land, verdeeld over 100 locaties in Nederland, met 7.000 duurzame koop- en huurwoningen en lokaal, gezond voedsel geproduceerd door 400 regeneratieve boeren rechtstreeks voor 100.000 burgers (Farm to Fork)"

"Our mission: 2,500 hectares of land, spread over 100 locations in the Netherlands with 7,000 sustainable privately owned homes and rental homes and local, healthy food produced by 400 regenerative farmers directly for 100,000 citizens (Farm to Fork)"


Aankomende Evenementen & DGN Projecten

Header foto DGN duurzaam wonen

DGN PROJECT OORSTERWOLD ALMERE:

In Oosterwold werken de gemeenten Almere en Zeewolde, het Rijksvastgoedbedrijf, de provincie Flevoland en het Waterschap Zuiderzeeland samen aan een bijzondere manier van gebiedsontwikkeling. Maakoosterwold.nl

Meer informatie

Verwerk jouw GFT afval tot Compost!

Beschouw de wormenbak als een HUISDIER. Het heeft alleen veel minder onderhoud nodig en produceert bovendien compost voor jouw gewassen en bodem van jouw GFT afval. Dat afval hoeft ook niet meer afgevoerd te worden dus ontlast het klimaat.

Meer informatie

RENTE ONTVANGEN & ONS HELPEN?

Ziet u uzelf als een ‘groene investeerder’ die klimaat, gezond eten en wonen, het vergroten van de biodiversiteit en sociale integratie belangrijker dan 2% rente vindt? Neem dan contact op!
info@duurzamegronden.nl

Meer informatie

Duurzame Gronden Nederland op locatie

Een regionale coöperatie bestaat uit zo’n 25 hectare per locatie. Met op iedere locatie kringloop landbouw, boslandbouw en indien mogelijk duurzaam wonen. 

 

One location consists of about 25 hectares. With regenerative agriculture, agroforestry and, if possible, sustainable living at every location.


Duurzame voedselproductie

Gezond, vraaggestuurd en lokaal voedsel, rechtstreeks voor de Nederlandse burgers. Lokale voedselproductie in balans met de bodem, natuur, dier en mens, volgens de principes van permacultuur. Productie naar behoeften aan divers en natuurlijk geproduceerd voedsel, zoals brood, groenten, kruiden, eieren, melk, vleeswaren, fruit, noten, enzovoort. Rechtstreeks van boer naar consument. Zo neemt u de regie over uw eigen voedsel en uw gezonde, duurzame toekomst.

Sustainable food production! Healthy, demand-driven and local food, directly for the local citizens. Local food production in balance with the soil, nature, animals and humans, according to the principles of permaculture. Production according to needs of diverse and naturally produced food, such as bread, vegetables, herbs, eggs, milk, meat products, fruits, nuts, etc. Directly from farmer to consumer. In this way you take control of your own food and your healthy, sustainable future.


Duurzaam wonen

Duurzaam, prettig, gezond en veilig wonen in een natuurlijke omgeving.  Dan is oud worden toch veel leuker dan in een commercieel project of tehuis?  U bepaalt helemaal zelf hoe en met wie u woont. U kiest zelf uw ideale duurzame houtskeletbouw woning. U kunt zelf buren of andere bewoners aandragen en samen bepalen jullie hoe de woningen en de woonomgeving eruit gaat zien, met daarin centraal de balans tussen bodem, natuur, dier, mens en veiligheid.

Sustainable living! Sustainable, pleasant, healthy and safe living in a natural environment. Don't you agree that growing old is much more fun in this way than in a commercial project or home? You decide for yourself how and with whom you live. You choose your ideal sustainable timber framed house. You can nominate neighbors or other residents and together you determine what the houses and the living environment will look like, focusing on the balance between soil, nature, animals, people and safety.

Inspiratie

The biggest little farm

The Biggest little Farm is een documentaire over een jong stel die een boerderij zijn gestart in Californië, geheel op basis van permacultuur. Een proces van meerdere jaren, met zowel de mooie kanten als de tegenslagen van de natuur. Een aanrader en zeer mooi gemaakt!

The Biggest Little Farm is a documentary about a young couple who started a farm in California, based entirely on permaculture. A process of several years, with both the beautiful sides and the setbacks of nature. Highly recommended and very nicely made!

The biggest little farm film

Duurzame Gronden shop

Welkom bij de Duurzame Gronden webshop. Bekijk onderstaand onze nieuwste producten of bekijk onze gehele webshop.

U kunt €15,- per keuze van een gemeente of provincie = €15, €30,- of € 45,- overmaken op:

NL 33 KNAB 0502 1435 76 (t.n.v. ‘Design For it’, want KNAB bank laat stichtingen (nog) geen betaalrekeningen openen! Lees hier waarom: https://open.knab.nl/praat-en-denk-mee-38/waarom-biedt-knab-geen-rekeningen-voor-een-stichting-en-of-vereniging-254)

o.v.v. ‘Inschrijving uw voornaam uw achternaam voor DGN’.

Na ontvangst van uw betaling van €15, €30,- of € 45,-, sturen wij u de kwitantie met al uw gegevens per e-mail en bent u officieel ingeschreven en heeft u een plaats op de belangstellendenlijst. Voor eventuele vragen kijkt u op https://duurzamegronden.nl/contact-en-veelgestelde-vragen/