SAM

Sociaal Agricultureel Management

Wat is SAM?

SAM = Sociaal Agricultureel Management

Dit betekent dat alle mensen als ‘burger’ en ook als ‘consument’ toegang hebben tot de middelen om in hun primaire gezonde voeding te kunnen voorzien en veilig, prettig en duurzaam kunnen wonen. Er moet een balans zijn tussen wat ze via hun ‘agriculturele ecosystemen’ in moeten brengen en wat ze er vervolgens weer uit kunnen halen.  

Nut en noodzaak van duurzaam wonen en lokaal voedsel

Waarom is het belangrijk dat we niet afwachten maar zelf op zoek gaan naar een woonlocatie met lokale, vraaggestuurde en gezonde voedselproductie in een natuurlijke omgeving?

Als we kijken naar de beschikbaarheid van landbouwgrond, dan is er plek voor ruim 20.000 hectare voor kringloop- en boslandbouw en ruim 60.000 duurzame, degelijke en betaalbare houtskeletbouw woningen. Tot 2030 moeten er bijna 1 miljoen woningen bijkomen. Tegelijkertijd moet Nederland grote stappen zetten op het gebied van klimaatbeleid en lokale voedselproductie. Zou het daarom niet mooi zijn als we deze drie doelen – lokale voedselproductie, extra koop- en huurwoningen, en natuur met meer biodiversiteit – met elkaar kunnen combineren? 

Vanuit duurzaamheidsperspectief zijn de ontwikkelingen van lokale voedselproductie op het land en in het bos rond bijvoorbeeld houtskeletwoningen dan zeer interessant. De lokale voedselproductie is namelijk in balans met bodem, natuur, dier en mens. De woningen hebben een hele geringe ecologische voetafdruk, zijn gemakkelijk te verplaatsen en bieden nieuwe mogelijkheden voor passende bewoning in landelijk gebied.

Nieuwe natuur en kleinschalig wonen is gunstiger

Het Rijk, provincies, gemeenten en waterschapen hebben ruim 400.000 hectare grond in eigendom buiten het bebouwd gebied en buiten het Natuurnetwerk. Deze grond wordt voor een groot deel verpacht aan boeren. Een kwart van de agrarisch ondernemers stopt echter binnen de komende tien jaar met de bedrijfsactiviteiten wegens gebrek aan bedrijfsopvolgers. Dat zijn op dit moment 6 tot 7 boeren per dag.

Deze boeren willen in sommige gevallen hun land behouden en zoeken naar duurzame vormen die dit mogelijk maken. De nieuwe Omgevingswet is al toegesneden op dergelijke maatschappelijke initiatieven. Het combineren van nieuwe natuur en kleinschalige bewoning is voor boeren, overheden én de belastingbetaler ook nog eens financieel gunstiger.

Maatschappelijke behoeften: wonen én groen

Bos en hout dragen bij aan klimaatdoelen, recreatie, waterretentie en biodiversiteit. Een voorlopige inschatting is dat we op 20.000 hectare grond nieuwe boslandbouw en kringlooplandbouw kunnen creëren, in combinatie met 60.000 duurzame kleinere woningen. Woningen voor bijvoorbeeld starters, alleenstaanden, senioren, jongvolwassenen met een beperking of voor recreatie. Hiermee kunnen we voorzien in een grote maatschappelijke behoefte aan wonen én aan groen.

Het zorgbudget is daarnaast met 33% verlaagd en veel verzorgingstehuizen gaan dicht. Alleen zeer ernstige gevallen worden opgevangen. Als wondermiddel is het begrip ‘mantelzorg’ ingezet. Echter blijkt uit onderzoek blijkt maar 17% van de hulpbehoevenden daar gebruik van kan maken.

Corporaties mogen en kunnen ook weinig meer. Zij mogen nog standaardwoningen maken, maar extra’s, zoals levensloopbestendig wonen, zijn bijna niet meer mogelijk. Marktpartijen bieden heel weinig levensloopbestendige woningen, en als ze dat al doen dan is het overwegend in het dure segment.

Door zelf mee te denken, mee te zoeken en mee te doen, weet u zeker dat u zichzelf ook op lange termijn thuis voelt in uw nieuwe woning en omgeving. Deze persoonlijke aanpak kost wel meer tijd, want het duurt gemiddeld 5 tot 7 jaar om een geheel nieuw woonproject te realiseren. Op tijd inschrijven is dus een aanrader, ook als u pas over een paar jaar wil verhuizen naar een natuurlijke omgeving met eigen duurzame voedselproductie.

Hieronder een korte video waarin de CO2 opslag en uitstoot uitgelegd wordt gerelateerd aan verschillende ecosystemen:

 

Vrijheid in wonen

U en niemand anders bepaalt hoe u woont. Wij laten de keuze bij u wat betreft de grootte van de woning en algemene plattegrond van het project, enz. U kunt zelf buren of andere bewoners aandragen en bepaalt samen met uw medebewoners hoe de woningen en de woonomgeving eruit gaat zien.

(Geen verplichte) activiteiten

Geen verplichte activiteiten met medebewoners, al krijgt u wel alle ruimte om dingen samen te kunnen doen. Elk Duurzame Gronden Nederland (DGN) beschikt daarom over een of meerdere gemeenschappelijke ruimten en moestuin(en).

Sociale aandacht

We selecteren op vriendelijke, positieve buren/medebewoners die een ‘oogje in het zeil houden’. En aardige buren worden geholpen, niet met zorg, maar met sociale aandacht.

Zelfstandig zonder geraniums

Duurzame Gronden Nederland (DGN) is tot in alle details ontworpen om onafhankelijk en zelfstandig te blijven leven. Bij ons geen “eindstation” mentaliteit of perken vol geraniums. Wel natuurlijk en duurzaam wonen vol met sociaal actieve mensen met sociale aandacht voor elkaar.

U kunt €15,- per keuze van een gemeente of provincie = €15, €30,- of € 45,- overmaken op:

NL 33 KNAB 0502 1435 76 (t.n.v. ‘Design For it’, want KNAB bank laat stichtingen (nog) geen betaalrekeningen openen! Lees hier waarom: https://open.knab.nl/praat-en-denk-mee-38/waarom-biedt-knab-geen-rekeningen-voor-een-stichting-en-of-vereniging-254)

o.v.v. ‘Inschrijving uw voornaam uw achternaam voor DGN’.

Na ontvangst van uw betaling van €15, €30,- of € 45,-, sturen wij u de kwitantie met al uw gegevens per e-mail en bent u officieel ingeschreven en heeft u een plaats op de belangstellendenlijst. Voor eventuele vragen kijkt u op https://duurzamegronden.nl/contact-en-veelgestelde-vragen/