DGN PROJECT OORSTERWOLD ALMERE:

Onderstaand kunt u meer informatie over dit event vinden.
Header foto DGN duurzaam wonen

DGN PROJECT OORSTERWOLD ALMERE:

In Oosterwold werken de gemeenten Almere en Zeewolde, het Rijksvastgoedbedrijf, de provincie Flevoland en het Waterschap Zuiderzeeland samen aan een bijzondere manier van gebiedsontwikkeling. Maakoosterwold.nl is de toegangspoort naar informatie van en over de gebiedsontwikkeling Oosterwold.

DUURZAME GRONDEN NEDERLAND WIL ALS GROEP VAN TOEKOMSTIGE BEWONERS EN MEDEWERKERS VAN DGN ZICH VOOR FASE 2 INSCHRIJVEN!

Wij hebben ook hier gekozen voor een aanpak vanuit de ledengroep op Facebook van DGN! https://www.facebook.com/groups/duurzamegrondennederland

Met Oosterwold fase-2 wordt gedoeld op de ontwikkeling van het Bestemmingsplan Oosterwold in het gebied ten oosten en ten zuiden van de A27. Dit is nu nog grondgebied van gemeente Zeewolde. Dat is nu nog net zulk maagdelijk agrarisch gebied als in 1995 Oosterwold in z’n geheel was.
Momenteel worden de ervaringen van Oosterwold, fase-1 geevalueerd, en die resultaten zullen leiden tot een besluit of, en hoe Oosterwold fase-2 ontwikkeld zal worden. Daarbij worden ook een aantal wijzigingen in het Bestemmingsplan voorbereid. Bijvoorbeeld over slagschaduw en geluid, waterberging, archeologie en natuur.
Het is nu nog niet duidelijk wat de uitkomsten daarvan zijn, en in hoeverre deze uitkomsten ook consequenties zullen hebben voor de huidige woningen en lopende bouwprojecten in fase-1.

Collectieven op een rijtje Naast de vele individuele initiatieven voor een kavel in Oosterwold, is er in toenemende mate ook belangstelling van Collectieven om gezamenlijk een project in Oosterwold te realiseren. Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) is een vorm van projectontwikkeling waarbij toekomstige bewoners gezamenlijk opdrachtgever zijn voor hun eigen nieuwbouwproject. Dat varieert van familieleden en vriendengroepen tot mensen die reageren op een aanbod van een ontwikkelaar of makelaar als min of meer kant en klaar product. Al deze vormen werden tot nu toe aangeduid als “Collectief”. Voor het aanmelden als Collectief kunnen er goede redenen zijn. Bijvoorbeeld een gezamenlijke opvatting over hoe je samen wilt wonen en leven, schaalvoordelen of het kiezen voor een project waarin veel zaken al voor je geregeld zijn door Duurzame Gronden Nederland.

Regeling
Als CPO kunnen worden aangemerkt projecten die 1 bouwwerk omvatten met meerdere woningen (2/1 kap, rij of gestapeld) plus eventuele bijgebouwen (geen woningen). Vrijstaande woningen zijn daarbij automatisch een individueel initiatief waarvan de wervende partij zelf deel uitmaakt van de eindgebruikers waarvan vaststaat dat de initiatiefnemers zelf gezamenlijk opdrachtgever zijn voor het ontwerp, de ontwikkeling en de bouw van het project.

Deelnemers en wisselingen Voor alle deelnemers geldt de eindgebruikersregeling. Als je als collectief optreedt, maken we de afspraken met alle eindgebruikers gezamenlijk en niet met bijvoorbeeld een ontwikkelaar of adviseur. Bij start dient ieder collectief een intakeformulier in te sturen en een informatiebijeenkomst bij te wonen van de gebiedsregisseur. Ieder collectief wijst een van de deelnemers aan als contactpersoon. Bij intake dienen alle beoogde deelnemers bekend te zijn. Voor het zetten van een stip dient tenminste 50% van de deelnemers de informatiebijeenkomst te hebben bijgewoond. De maximale omvang van een initiatief komt vast te staan bij de aanmelding, de definitieve kavelgrootte bij de intentieovereenkomst, het definitieve aantal woningen bij de Anterieure Overeenkomst en de definitieve samenstelling bij de koopovereenkomst. Gedurende de periode van intake tot de koopovereenkomst mag sprake zijn van wisselingen voor maximaal 50% van de deelnemers. Bij wisselingen gaan alle voorwaarden ongewijzigd over naar de nieuwe deelnemer met inbegrip van de termijnen uit gesloten overeenkomsten. Het zoeken van een vervanger(s) mag niet leiden tot overschrijding van de maximale termijnen. Bij het sluiten van de koopovereenkomst dienen alle deelnemers de informatiebijeenkomst te hebben bijgewoond.
Na koopovereenkomst geen wissel meer op grond van zelfbewoningseis. Inschrijven door een deelnemer bij meerdere collectieven is niet mogelijk. Alleen de meest recente inschrijving wordt in aanmerking genomen. Een CPO heeft een aaneengesloten roodkavel. De reservering van 2 meter voor fiets- en voetpaden (openbaar toegankelijke buitenranden / doorwaadbare zone) komt rond de totale kavel te liggen. Later vergunningsvrij bijbouwen is in de praktijk bij collectieven vrijwel onmogelijk. Bij een collectief wordt 1 gebouw als hoofdgebouw aangemerkt en de overige gebouwen als bijgebouw. Deze tellen mee bij de maximale bij te bouwen ruimte (maximaal 90 m2 plus 10% van het bebouwingsgebied met een maximum van 150 m2 BVO). Ook moeten afspraken worden gemaakt welke deelnemer gebruik mag maken van een eventuele extra bouwmogelijkheid van de totale collectieve kavel.

Uitzonderingen eindgebruikersregeling
Basis voor alle overeenkomsten in Oosterwold is de eindgebruikersfilosofie. De eindgebruikersregeling kent 3 uitzonderingen:

Sociale huurwoningen conform de gemeentelijke huisvestingsverordening;
Projecten waarbij wonen en zorg onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn (intramurale zorg conform de Wet Langdurige Zorg, > ZZP ¾);
Ontwikkelingen op gronden van derden.

HANDBOEK ter inzage….https://handboek.maakoosterwold.nl/

SCHRIJF JE NU HIERVOOR IN!
Stuur een e-mail naar mailto:info@duurzamegronden.nl met daarin de volgende gegevens;
U vermeld daarbij in de ‘onderwerpregel:
Aanmelding en Inschrijving DGN PROJECT OORSTERWOLD ALMERE
Uw naam (voornaam en achternaam)
Uw adres (straat, huisnummer, postcode, woonplaats)
Uw telefoonnummer (vaste lijn of mobiel nummer)
Uw e-mailadres (bijvoorbeeld voornaam.achternaam@gmail.com)

Na ontvangst van uw e-mail, sturen wij u de kwitantie met al uw gegevens per e-mail, waarna u de factuur van €15,- aan Duurzame Gronden kunt overmaken. Zodra uw betaling van €15,- bij ons is ontvangen, bent u officieel ingeschreven en heeft u een plaats op de belangstellendenlijst.

Ik heb me ingeschreven en betaald, wat gebeurt er nu?
Een inschrijving betekent niet dat DGN verkozen wordt als groep en het project op de lokatie DGN OORSTERWOLD ALMERE zal volgen voor u. Dit hangt natuurlijk van meerdere factoren wat betreft de gemeente Almere af. U kunt in aanmerking komen als belangstellende voor Duurzaam wonen en Duurzame Voedselproductie, omdat u dan op de wachtlijst staat en wij als groep het proces van de aanvraag gaan doorlopen.
Help! Ik heb mij net ingeschreven maar ik krijg geen bevestigingsmail. Wat nu?
Het kan zijn dat de bevestigingsmail in de spambox bij u terecht is gekomen. Controleer dat even door in uw spambox te kijken. Daarnaast kan het even duren voordat u een bevestigingsmail ontvangt. Onze inschrijvingen worden één keer per dag verwerkt. Wacht aub 24 uur voordat u contact met ons opneemt.

Waarom betaal ik €15,-?
Omdat we wat betreft de locatie OORSTERWOLD ALMERE ons best doen om een regionale coöperatie van Duurzame Gronden Nederland te realiseren. Met uw €15,- kunnen we de kosten betalen voor de aanvraag, procedures, onderzoeken, enz..

Ik wil mij uitschrijven en mijn inschrijfgeld terug. Kan dat?
Nee, daarom is het inschrijfgeld relatief laag. Met uw €15,- kunnen we de kosten betalen voor wat hierboven staat beschreven.

Kunt u mij in contact brengen met andere geïnteresseerden voor dit project?
Nee. Dit mag niet van de vanwege privacy en AVG wetgeving. Contacten volgen eventueel vanzelf bij de locatie of een informatieavond. We houden u op de hoogte via Facebook, Instagram, Twitter, enz..

Ik weet een andere locatie of wil er een aanbieden. Naar wie/welk adres doe ik dat?
Dit kunt u sturen aan info@duurzamegronden.nl. Uw mail wordt dan doorgestuurd aan mensen die dit oppakken. Omdat we een vrijwilligersorganisatie zijn en er meerderen worden aangeboden, kan het wel even duren voor u antwoord krijgt.

Heeft u een overige vraag? Stuur dan een e-mail naar info@duurzamegronden.nl

Aanmelden voor evenement

Ik meld meld mezelf aan voor het DGN PROJECT OORSTERWOLD ALMERE: evenement

U kunt €15,- per keuze van een gemeente of provincie = €15, €30,- of € 45,- overmaken op:

NL 33 KNAB 0502 1435 76 (t.n.v. ‘Design For it’, want KNAB bank laat stichtingen (nog) geen betaalrekeningen openen! Lees hier waarom: https://open.knab.nl/praat-en-denk-mee-38/waarom-biedt-knab-geen-rekeningen-voor-een-stichting-en-of-vereniging-254)

o.v.v. ‘Inschrijving uw voornaam uw achternaam voor DGN’.

Na ontvangst van uw betaling van €15, €30,- of € 45,-, sturen wij u de kwitantie met al uw gegevens per e-mail en bent u officieel ingeschreven en heeft u een plaats op de belangstellendenlijst. Voor eventuele vragen kijkt u op https://duurzamegronden.nl/contact-en-veelgestelde-vragen/