ITAM

Initiatief Tot Agriculturele Metamorfose

Wat is ITAM

ITAM = Initiatief Tot Agriculturele Metamorfose

Dit betekent dat alle ‘agriculturele ecosystemen’ de mogelijkheid moeten krijgen om zich zelfstandig en op een natuurlijke en circulaire manier te blijven ontwikkelen. 

Traditionele versus circulaire landbouw

Een circulair agrarisch bedrijf is niet een op een te vergelijken met een traditioneel boerenbedrijf. De voornaamste reden is dat de traditionele landbouw vanuit kapitalistische grondbeginselen in 70 jaar zo is ontwikkeld, dat het naar de toekomst over het algemeen niet duurzaam blijkt te zijn. De traditionele Nederlandse landbouw functioneert namelijk naar de doelstellingen van inkoopcoöperaties, supermarktketens en export en import, met over het algemeen zoveel mogelijk productie voor een (te) lage prijs. Dit is om te kunnen concurreren met de import volgens de vrijhandelsverdragen, zoals met Amerika en Canada.

Een circulair agrarisch bedrijf functioneert juist naar behoefte en regionale vraag van divers en natuurlijk geproduceerd voedsel zonder gebruik te maken van kunstmest en pesticiden. Denk hierbij aan brood, groenten, knolgewassen, kruiden, kiemgroenten, eieren, melk, vleeswaren, fruit en noten, rechtstreeks van de boer naar de consument (Farm2Fork). De productie van dit voedsel gaat geheel volgens de principes van permacultuur, in balans met bodem, natuur, dier en mens. Lokale voedselproductie rechtstreeks van het land naar consument. Een regeneratief agrarisch bedrijf produceert minder volumes, maar wel veel meer divers en natuurlijk voedsel rechtstreeks voor de consument. Dit zorgt voor meer opbrengst op relatief minder grond, met een automatische vergroting van de natuur en dus biodiversiteit. Bedrijven die produceren middels permacultuur kunnen al vanaf 12 maanden kostendekkend zijn, na 5 jaar de investeringen terug hebben verdiend en winstgevend zijn. Dit terwijl ze tegelijkertijd de natuur dus biodiversiteit stimuleren. Een win-win situatie, want er is zowel economische als ecologische winst!

Samenwerken aan duurzame voedselproductie


Via verschillende bedrijfsonderdelen en coöperaties wordt de voedselproductie door agrariërs gerealiseerd. Dit doen zij middels regeneratieve landbouw en boslandbouw naar de principes van permacultuur. Voedsel rechtstreeks van boer naar consument, zonder tussenhandel zoals bijvoorbeeld inkoopcombinaties of supermarktketens. We doen dit in principe zonder subsidie, maar zeker in samenwerking met andere burgerinitiatieven, gemeenten, provincies, Staatsbosbeheer, milieuorganisaties, de Europese Commissie, de Rijksoverheid en Stichting Samen voor Biodiversiteit (voor kwaliteitswaarborging).


Hieronder een korte video met een uitleg van het verschil tussen traditionele landbouw en regeneratieve landbouw:

Vrijheid in wonen

U en niemand anders bepaalt hoe u woont. Wij laten de keuze bij u wat betreft de grootte van de woning en algemene plattegrond van het project, enz. U kunt zelf buren of andere bewoners aandragen en bepaalt samen met uw medebewoners hoe de woningen en de woonomgeving eruit gaat zien.

(Geen verplichte) activiteiten

Geen verplichte activiteiten met medebewoners, al krijgt u wel alle ruimte om dingen samen te kunnen doen. Elk Duurzame Gronden Nederland (DGN) beschikt daarom over een of meerdere gemeenschappelijke ruimten en moestuin(en).

Sociale aandacht

We selecteren op vriendelijke, positieve buren/medebewoners die een ‘oogje in het zeil houden’. En aardige buren worden geholpen, niet met zorg, maar met sociale aandacht.

Zelfstandig zonder geraniums

Duurzame Gronden Nederland (DGN) is tot in alle details ontworpen om onafhankelijk en zelfstandig te blijven leven. Bij ons geen “eindstation” mentaliteit of perken vol geraniums. Wel natuurlijk en duurzaam wonen vol met sociaal actieve mensen met sociale aandacht voor elkaar.

U kunt €15,- per keuze van een gemeente of provincie = €15, €30,- of € 45,- overmaken op:

NL 33 KNAB 0502 1435 76 (t.n.v. ‘Design For it’, want KNAB bank laat stichtingen (nog) geen betaalrekeningen openen! Lees hier waarom: https://open.knab.nl/praat-en-denk-mee-38/waarom-biedt-knab-geen-rekeningen-voor-een-stichting-en-of-vereniging-254)

o.v.v. ‘Inschrijving uw voornaam uw achternaam voor DGN’.

Na ontvangst van uw betaling van €15, €30,- of € 45,-, sturen wij u de kwitantie met al uw gegevens per e-mail en bent u officieel ingeschreven en heeft u een plaats op de belangstellendenlijst. Voor eventuele vragen kijkt u op https://duurzamegronden.nl/contact-en-veelgestelde-vragen/