Contact en veelgestelde vragen

Voor al uw vragen en meer informatie
Header foto DGN duurzaam wonen


Heeft u vragen over Duurzame Gronden Nederland?

Heeft u interesse om aan te sluiten bij de stichting of een regionale coöperatie, maar wilt u eerst even persoonlijke contact met ons hebben? Vul onderstaand formulier in, dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Veelgestelde vragen

Antwoord op (bijna) al uw vragen!

Wat het verschil tussen inschrijven voor 1 tot 3 provincies en 1 tot 3 gemeenten?

Antwoord is dat diegenen die zich ingeschreven hebben voor een specifieke gemeente; voorrang krijgen op diegenen die zich voor een betreffende provincie ingeschreven hebben, waarin die specifieke gemeente ligt. Dat betekent bijvoorbeeld dat wanneer er een locatie van DGN in Vijfheerenlanden gestart zou worden, dat ingeschreven belangstellenden voor de gemeente Vijfheerenlanden voorrang krijgen voor duurzame voedselproductie en/of duurzaam wonen op die locatie, op ingeschreven belangstellenden voor de provincie Utrecht!

Aan de andere kant hebben de ingeschreven belangstellenden voor de provincie Utrecht voorrang bij locaties waar nog niemand zich op een specifieke gemeente heeft ingeschreven! Dus stel DGN start met een locatie in de gemeente Lopik dan hebben de ingeschreven belangstellenden voor de provincie Utrecht voorrang op anderen!

Nee hoor, beslist niet. U komt op de wachtlijst van uw voorkeursgemeente(n) of uw voorkeursprovincie(s) en bent daarmee ingeschreven voor het Duurzaam Wonen project en de voedselcoöperatie. Uitschrijven en wijzigen van voorkeursgemeente(n) kan altijd.
Een inschrijving betekent niet dat er altijd een project zal volgen in uw voorkeursgemeente(n) of uw voorkeursprovincie(s). Dit hangt natuurlijk van meerdere factoren af. Pas als er voldoende belangstellenden zijn en er een locatie onder contract is, dan kunt u in aanmerking komen als lid van de betreffende coöperatie voor de voedselproductie en/of voor een woning in het Duurzaam Wonen project, omdat u op de wachtlijst staat.
De kern is dat we het liefst zien dat lokale mensen betrokken zijn. Daarnaast willen we graag weten wat voor u de drie belangrijkste gemeenten of provincies zijn om in te wonen en het gezonde voedsel op te halen. Ook houden we het graag betaalbaar voor iedereen.
Nee, dat kan niet. U kunt zich voor maximaal 3 gemeenten of 3 voorkeursprovincies inschrijven. Wij kiezen echt voor lokale betrokkenheid.

In de lijst, op de inschrijfpagina, staan alleen gemeenten en geen woonplaatsen. Wij werken op basis van inschrijving per gemeente. Er hebben gemeentelijke herindelingen plaatsgevonden, kijk even of in uw gemeente een herindeling is geweest. Weet u niet wat uw gemeente is? Gebruik Google en typ: wat is de gemeente van [uw woonplaats].

Inschrijven kan alleen via de website. Handmatig overboeken is niet meer mogelijk i.v.m. het vele administratieve werk. We zijn een vrijwilligersorganisatie en zijn juist blij dat de inschrijvingen geautomatiseerd binnen komen. Zo kunnen wij onze tijd gebruiken voor het werk aan Duurzame Gronden Nederland (DGN). U kunt iemand in uw omgeving vragen om u bij uw inschrijving te helpen. Bijvoorbeeld een goede vriend, buur of familielid.

Fijn dat u iemand anders wilt helpen! U kunt niet met hetzelfde e-mailadres iemand anders inschrijven. Gebruik voor de andere persoon/het andere gezin een ander e-mailadres dan voor uzelf. Per e-mailadres kunnen wij één huishouden registreren.

Als u zeker weet dat u zich bij één of twee gemeente(n) of voorkeursprovincie(s) heeft ingeschreven kunt u opnieuw het inschrijfformulier invullen voor de tweede en/of derde gemeente of provincie. Gebruik daarbij hetzelfde e-mailadres van uw eerdere inschrijving, dan gaat het technisch goed. Als u al voor drie gemeenten of uw voorkeursprovincies staat ingeschreven bekijk dan even de antwoorden onder ‘Wijzigingen’.
Het kan zijn dat de bevestigingsmail in de spambox bij u terecht is gekomen. Controleer dat even door in uw spambox te kijken. Daarnaast kan het even duren voordat u een bevestigingsmail ontvangt. Onze inschrijvingen worden één keer per dag verwerkt. Wacht aub 24 uur voordat u contact met ons opneemt.
Nee, u schrijft zich in als één huishouden/gezin. Iedereen krijgt dus ook maar één nieuwsbrief per huishouden/gezin.
Omdat we in elke gemeente en provincie ons best doen om een regionale coöperatie van Duurzame Gronden Nederland te realiseren. Met uw €15,- kunnen we de kosten betalen voor de website, enz..
Eenmalig betaalt u €15,- inschrijfkosten per gemeente of per provincie. Maximaal 3 gemeenten of 3 voorkeursprovincies. Als een project doorgaat, wordt er een coöperatie opgericht in de desbetreffende gemeente. Deze coöperatie rekent een eenmalige investering van €1.500,- per huishouden/gezin om ‘eeuwig’ lid van de coöperatie te worden en u betaalt ongeveer tussen de €45,- en €60,- per maand (supermarktprijzen niveau) voor het gezonde voedsel, wat u waarschijnlijk 2 x per week op kunt halen in de winkel op de betreffende locatie van Duurzame Gronden Nederland (DGN) de contributie wat betreft Duurzaam Wonen op de betreffende locatie bedraagt nooit meer dan €25,- euro per jaar per huishouden/gezin per gemeente.
Ja natuurlijk! Het heeft zin als u interesse heeft in een Duurzaam Wonen project of om lid te worden van een van de regionale coöperaties van Duurzame Gronden Nederland (DGN) voor uw Duurzame Voedselproductie.
Het wijzigen van een nieuwe gemeente of provincie zien wij als een nieuwe inschrijving. U betaalt voor het toevoegen/wijzigen van iedere nieuwe gemeente of provincie €15,-. U krijgt ook voor elke wijzigingen van gemeente of provincie een nieuwe inschrijfdatum.
Gebruik het wijzigingsformulier op de website. U zult daarna afhankelijk van uw situatie de betaalinstructie krijgen om opnieuw het inschrijfformulier te gebruiken. Benoem ook de gemeente(n) of uw voorkeursprovincie(s) welke u wilt laten vervallen.
Gebruik het wijzigingsformulier op de website. U zult daarna afhankelijk van uw situatie de betaalinstructie krijgen om opnieuw het inschrijfformulier te gebruiken. Benoem ook de gemeente(n) of uw voorkeursprovincie(s) welke u wilt laten vervallen.
Stuur een mail naar info@duurzamegronden.nl met het verzoek om u af te melden. U zult geen e-mails meer ontvangen en u staat niet meer op de belangstellenden lijst.
Stuur een mail naar info@duurzamegronden.nl en noem de gemeente of voorkeursprovincie welke u wilt afmelden. U blijft ingeschreven in de andere gemeenten of provincies.
Nee, daarom is het inschrijfgeld relatief laag. Met uw €15,- kunnen we de kosten betalen voor de website, enz..
Wij krijgen iedere dag vragen binnen over, met name de inschrijvingen en de stand van zaken wat betreft Duurzame Gronden Nederland (DGN) in een betreffende gemeente of uw voorkeursprovincie. Qua communicatie sturen we u alleen een e-mail, uitnodiging of enquête toe, als er in uw voorkeursgemeente of uw voorkeursprovincie een project is met zicht op een locatie. Als u staat ingeschreven voor een gemeente of uw provincie waar geen zicht is op een locatie, dan ontvangt u van ons, naast de landelijke nieuwsbrief, geen mails! Zonder locatie kunnen we immers weinig. En met vele deelnemers in de gemeenten of provincies) kunnen we onmogelijk aan de informatiebehoefte voldoen. Wij vragen daarom om uw begrip en vertrouwen in onze werkwijzen. We focussen met ons kleine team van vrijwilligers eerst op de projecten waarbij er zicht is op een locatie. Overal waar u een locatie-tip heeft, onderzoeken we dat. Mail uw concrete tips en ideeën naar info@duurzamegronden.nl.
We vragen iedereen de actuele ontwikkelingen per gemeente of provincie bij de houden op onze Facebook pagina’s, Twitter en op deze website. Verder staat op onze website ook veel informatie over onze werkwijzen en verdere ontwikkelingen.
Check alstublieft uw ‘spambox’. Bepaalde e-mailproviders weren onze emails. Markeer onze emailadressen als ‘veilige afzender’ en voeg deze toe als ‘contactpersoon’. Dan weten providers dat onze mail veilig is.
Dat kan eigenlijk niet. Al onze mails worden verstuurd met één systeem. U heeft dus de keuze; of mails ontvangen voor alle gemeenten en provincies en de nieuwsbrief; of niets ontvangen!. We sturen zo min mogelijk mails, alleen als we wat te melden hebben.
Dat kan eigenlijk niet. Communicatie via e-mail is ontzettend belangrijk voor ons. Het is een snelle en efficiënte manier om veel mensen te bereiken. Als u zich afmeldt van de (landelijke) nieuwsbrief zult u geen enkele mail meer ontvangen. We hebben veel inschrijvingen zodat het onmogelijk is voor ons om u op een andere manier te informeren (brief, bellen etc.). Wilt u zich weer aanmelden voor de nieuwsbrieven? Stuur een mail naar info@duurzamegronden.nl.
Dat kan helaas niet. We hebben helaas geen ledensysteem dat we twee e-mailadressen aan één inschrijving kunnen koppelen. De oplossing is, dat u de mails en nieuwsbrieven even doorstuurt naar uw partner .
We hebben deze uitgebreide website waar u informatie kunt vinden over de opzet. Op deze website vindt u afbeeldingen, video’s, enz. en verdere info over Duurzame Gronden Nederland (DGN).
Het is voor ons helaas niet mogelijk om informatie per post te versturen. We zijn een Stichting met vrijwilligers en informatie versturen per post brengt een hoop tijd, energie, porto en printkosten met zich mee. Op deze website staat alle belangrijke informatie.
Nee. Dit mag niet van de vanwege privacy en AVG wetgeving. Contacten volgen vanzelf bij een locatie of een informatieavond. We houden u op de hoogte via deze website, Facebook, Instagram, Twitter, enz..
We kunnen koop- en huurwoningen aanbieden. Dat lukt niet altijd. Dit is wel onze insteek. Dit is onder andere afhankelijk van de grondprijs, vergunningen en overige regels.
We streven altijd naar een mix van woningen dus: koop, sociale huur en vrije sector huur. Per locatie wordt er bekeken wat haalbaar is.
We kunnen niet zeggen hoeveel mensen we op de wachtlijst hebben staan en welke positie u heeft, om de reden dat het niet zoveel zegt. Er kunnen mensen zijn, die als belangstellende op bijvoorbeeld nummer 160 van de wachtlijst ook een woning toegewezen krijgen. Deze mensen hadden nooit verwacht dat ze in aanmerking zouden komen, maar ze hebben nu wel een woning. Het is dus ook erg afhankelijk wat de mensen beslissen, die voor u op de lijst staan. Wat betreft de duurzame voedselproductie kunt u, aan de hand van uw positie op de lijst, in de betreffende gemeente of provincie als gezin/huishouden betalend lid worden tot het maximale aantal van 250 gezinnen en 1.000 monden per locatie is bereikt.
We bestaan momenteel uit slechts een klein aantal professionals, maar uit meer dan 47 vrijwilligers die ons door het gehele land helpen. En onze leden en belangstellenden hebben veel woon-, werk- en levenservaring en bezitten meestal een groot netwerk, dus dat geeft de burgers moed!
Dit kunt u sturen aan info@duurzamegronden.nl. Uw mail wordt dan doorgestuurd aan mensen die dit oppakken. Omdat we een vrijwilligersorganisatie zijn en er meerderen worden aangeboden, kan het wel even duren voor u antwoord krijgt.
Dit kunt u mailen naar info@duurzamegronden.nl of u kunt het vrijwilligersformulier online (https://forms.gle/CvoMwd48Z3EduruF9) invullen. Het helpt ons als u in de e-mail aangeeft op welk specifiek gebied u ons kunt helpen.
Dat is zeer zeker niet het geval. Wij zijn juist een organisatie voor burgers, vanaf 18 tot en met 100 plus jarigen, zoals gehandicapte kinderen, jonge gezinnen (starters), gepensioneerden, enz., die zich met name op sociaal maatschappelijk vlak wil profileren. Dat doen we door burgers weer dichter bij de agrariërs te brengen en visa versa en door schoolkinderen bijvoorbeeld door educatieve projecten weer dichter bij de natuur en hun voedsel te brengen. Ook willen we de burgers weer meer van de dieren in hun natuurlijke omgeving laten zien. Verder organiseren we bijeenkomsten wat betreft bodem, natuur, dier en mens zoals kookcursussen, rondleidingen, markten, BBQ’s, enz..

(https://nl.wikipedia.org/wiki/Commune)?
Nee, dat is het niet! Het vormt wel een gemeenschap wat betreft de samenwerking om lokaal gezond voedsel te produceren. Dat tezamen met fatsoen, respect, behulpzaamheid naar elkaar toe, maar zeer zeker wel met de nodige privacy voor de bewoners en medewerkers van Duurzame Gronden Nederland (DGN). Daarbij is het belangrijk dat men tevens oog heeft voor de natuur, medemens en de buren en de rest van de gemeente.

Hier zijn meerdere antwoorden mogelijk;
-Het vinden van een geschikte locatie van ongeveer 25 hectare is lastig
-Minimaal 150 gezinnen (van de 250 maximaal met 1.000 monden) lid maken met hun eenmalige investering van €1.500,- op een locatie van de betreffende coöperatie kost tijd
-Investeerders geïnteresseerd krijgen in een bepaalde locatie is tijdrovend
-De geschikte agrariërs voor een bepaalde locatie selecteren kost tijd
-Het oprichten van een coöperatie is tijdrovend tezamen met het vormen van een geschikt bestuur wat ook tijd kost
-Ruimtelijke processen gaan langzaam
-Planologische procedure kost veel tijd
-We zijn grotendeels een vrijwilligersorganisatie

U kunt €15,- per keuze van een gemeente of provincie = €15, €30,- of € 45,- overmaken op:

NL 33 KNAB 0502 1435 76 (t.n.v. ‘Design For it’, want KNAB bank laat stichtingen (nog) geen betaalrekeningen openen! Lees hier waarom: https://open.knab.nl/praat-en-denk-mee-38/waarom-biedt-knab-geen-rekeningen-voor-een-stichting-en-of-vereniging-254)

o.v.v. ‘Inschrijving uw voornaam uw achternaam voor DGN’.

Na ontvangst van uw betaling van €15, €30,- of € 45,-, sturen wij u de kwitantie met al uw gegevens per e-mail en bent u officieel ingeschreven en heeft u een plaats op de belangstellendenlijst. Voor eventuele vragen kijkt u op https://duurzamegronden.nl/contact-en-veelgestelde-vragen/