Duurzame voedselproductie

Lokaal, duurzaam voedsel rechtstreeks van boer tot bord  
Schermafbeelding 2020-09-06 om 11.55.46

Duurzame voedselproductie bij Duurzame Gronden Nederland

Bij Duurzame Gronden Nederland staat gezond, vraaggestuurd en lokaal voedsel centraal in alles wat we doen. Lokale voedselproductie in balans met de bodem, natuur, dier en mens. Geheel volgens de principes van permacultuur en rechtstreeks van boer naar consument. Zo neemt u de regie over uw eigen voedsel en uw gezonde, duurzame toekomst.

Voedselproductie volgens permacultuur

Duurzame voedselproductie volgens de principes van permacultuur, betekent productie naar behoeften aan divers en natuurlijk geproduceerd voedsel. Denk hierbij aan brood, groenten, knolgewassen, kruiden, kiemgroenten, eieren, melk, vleeswaren, fruit en noten, rechtstreeks van de boer naar de consument (Farm2Fork).

Er worden minder volumes geproduceerd, maar wel veel meer divers en natuurlijk voedsel rechtstreeks voor u. Dit zorgt voor meer opbrengst op relatief minder grond, met een automatische vergroting van de biodiversiteit.

Bedrijven die produceren middels permacultuur kunnen al vanaf 12 maanden kostendekkend zijn, na 5 jaar de investeringen terug hebben verdiend en winstgevend zijn. Dit terwijl ze tegelijkertijd de biodiversiteit stimuleren. Een win-win situatie, want er is zowel economische als ecologische winst!

Regionale coöperaties en de activiteiten

Onderdeel van Duurzame Gronden Nederland zijn de regionale coöperaties, bestaande uit ongeveer 25 hectare land per locatie. Op iedere locatie ontwikkelen we kringlooplandbouw, boslandbouw en duurzaam wonen.

Onderdeel hiervan is onder andere compostproductie, een professionele moestuin met een kiemgroenten kas en boslandbouw in de vorm van golvende lijnen met fruit- en notenbomen en fruit houdende struiken. Daartussen komen stroken van grasland voor het natuurlijk houden van kippen, kalkoenen, schapen, varkens en runderen. Deze graslanden zijn ook bestemd voor onderdelen van de moestuin-productie en waterpartijen voor bijvoorbeeld waterirrigatie en forelkwekerij.

De vraaggestuurde productie van lokaal en gezond voedsel zal bestaan uit brood, groenten, eetbare planten, knolgewassen, kruiden, kiemgroenten, noten, fruit, melk, kaas, eieren, vlees en vleeswaren voor zo’n 250 gezinnen en 1.000 monden per jaar. Uiteraard afhankelijk van het seizoen en de weersomstandigheden.

Hoe werkt het als ik mee wil doen?

U kunt zich bij Stichting Duurzame Gronden Nederland inschrijven voor een regionale coöperatie in een gemeente of provincie. Na inschrijving bij de landelijke stichting wordt u benaderd door de betreffende regionale coöperatie.

Indien u uw voedsel wil gaan laten produceren via duurzame voedselproductie, geldt een eenmalige investering van €1.500 euro in het bos- en kringlooplandbouw bedrijf. Hiervan wordt ook de boerderij bewoonbaar gemaakt voor agrariërs die in loondienst het voedsel voor de leden gaan produceren. Daarnaast betaalt u een bedrag van €45,- tot €60,- per maand, per huishouden/gezin voor het lokale, duurzame voedsel.

 

Inspiratie video

Richard Perkins over het bestaansrecht van een regeneratief landbouw bedrijf

U kunt €15,- per keuze van een gemeente of provincie = €15, €30,- of € 45,- overmaken op:

NL 33 KNAB 0502 1435 76 (t.n.v. ‘Design For it’, want KNAB bank laat stichtingen (nog) geen betaalrekeningen openen! Lees hier waarom: https://open.knab.nl/praat-en-denk-mee-38/waarom-biedt-knab-geen-rekeningen-voor-een-stichting-en-of-vereniging-254)

o.v.v. ‘Inschrijving uw voornaam uw achternaam voor DGN’.

Na ontvangst van uw betaling van €15, €30,- of € 45,-, sturen wij u de kwitantie met al uw gegevens per e-mail en bent u officieel ingeschreven en heeft u een plaats op de belangstellendenlijst. Voor eventuele vragen kijkt u op https://duurzamegronden.nl/contact-en-veelgestelde-vragen/